Yrittäjä, muista nämä kesätyöntekijää palkatessasi

Tyttö ajaa nurmikkoa

>Ajattelitko palkata yritykseesi kesätyöntekijän? Yrittäjän on hyvä pitää mielessä, että työlainsäädäntö koskee myös kesätyöntekijöitä ja nuoria työntekijöitä koskevat omat sääntönsä. Etukäteen onkin hyvä selvittää, millainen sopimus kesätyöntekijän kanssa voidaan tehdä ja mitä kaikkea pitää kesän kuluessa ottaa huomioon.

Työsopimuksen tekeminen

Työsopimuksen ehdoissa työntekijöitä täytyy kohdella yhdenvertaisesti sopimuksen laadusta riippumatta. Tämän vuoksi on syytä muistaa, ettei työsopimuksessa voida kesätyöntekijänkään kohdalla sopia heikommista työsuhteen ehdoista kuin työehtosopimus edellyttää.

Kesätyösopimukset ovat pääsääntöisesti määräaikaisia. Työsuhteen määräaikaisuus edellyttää aina perustellun syyn, joka on hyvä merkitä työsopimukseen myös kesätyöntekijöiden tapauksessa.

Työsopimukseen on syytä ottaa maininta koeajasta. Kesätyösopimusten määräaikaisuuden vuoksi on syytä muistaa, että koeaika saa määräaikaisessa työsopimuksessa olla enintään puolet työsuhteen kestosta.

Työnantajan velvollisuudet työsuhteen aikana

Nuorten ja kokemattomien kesätyöntekijöiden opastuksessa ja valvonnassa täytyy olla erityisen huolellinen. Kesätyöntekijöille ei myöskään kannata antaa liian vaativia työtehtäviä. Nuoret työntekijät ovat usein tavanomaista alttiimpia työtapaturmille, joista voi aiheutua iso vahinko niin työntekijälle kuin työnantajallekin.

Nuoren työntekijän kohdalla on otettava huomioon myös laki nuorista työntekijöistä, joka työntekijän iästä riippuen asettaa erilaisia rajoituksia työaikojen pituudelle, sijoittelulle ja ylitöille. Esimerkiksi 14-vuotias saa työskennellä loma-ajastaan korkeintaan puolet ja viikoittainen säännöllinen työaika voi olla enintään 35 tuntia. Ylitöiden teettäminen 14-vuotiailla on kielletty ja työajat on sijoitettava pääsääntöisesti kello 8 – 20 väliselle ajalle.

Sen sijaan 15 vuotta täyttänyt alaikäinen saa työskennellä säännöllisesti jo 40 tuntia viikossa ja myös ylitöiden teettäminen on sallittu tiettyyn tuntimäärään asti. Työaika ei kuitenkaa saa ylittää 9 tuntia päivässä eikä 48 tuntia viikossa ja työajat on pääsääntöisesti sijoitettava kello 6 – 22 väliselle ajalle.

Työsuhteen päättyminen

Määräaikainen työsopimus päättyy sovittuna päättymispäivänä. Jos työntekijä kuitenkin jatkaa työntekoa sopimuksen päättymisen jälkeen ilman erillistä sopimusta, työsopimus muuttuu toistaiseksi voimassa olevaksi.

Määräaikaista työsopimusta ei pääsääntöisesti voida irtisanoa ennen sen päättymistä, mutta myös määräaikaisessa työsopimuksessa voidaan tehdä koeaikapurku. Määräaikainen työsopimus voidaan purkaa päättymään heti myös muuten kuin koeaikana erittäin painavasta syystä.

Työsuhteen päättyessä työnantajan annettava työtodistus työntekijälle, joka sitä pyytää. Arvion työntekijän työtaidoista ja tiedon työsuhteen päättymisen syystä saa merkitä työtodistukseen vain, jos työntekijä sitä nimenomaisesti pyytää.

PageLines