Huomioiko välityssopimus yrityskuvasi?

Ovi auki toimistoon

Yksi merkittävimmistä välimiesmenettelyn eduista tuomioistuinkäsittelyyn verrattuna on mahdollisuus käsitellä erimielisyydet “suljetuin ovin”. Riidanratkaisun salassapito ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys pelkästään välityssopimuksen perusteella.

Välimiesmenettely perustuu sopimukseen

Välityslauseke tarkoittaa sopimusehtoa, jonka mukaan sopimusta koskevat riidat ratkaistaan välimiesmenettelyssä sen sijaan, että ne käsiteltäisiin yleisessä tuomioistuimessa.

Välimiesmenettelyn osapuolet voivat sopia monista menettelyyn liittyvistä yksityiskohdista. Salassapidostakin voidaan sopia, jolloin kumpikaan osapuoli ei saa antaa välitystuomiosta tai asian käsittelystä tietoa ulkopuolisille. Tuomioistuimessa tämä ei ole mahdollista.

Sovi välimiesmenettelystä etukäteen

Välityslausekkeessa voidaan sopia noudatettavaksi jonkin organisaation valmiiksi kehittämiä sääntöjä. Ne sääntelevät usein myös salassapitoa. Asianajaja auttaa selvittämään, miten esimerkiksi tietyn kansallisen Keskuskauppakamarin välimiesmenettelysäännöt turvaavat salassapitotarpeesi.

Valmiita mallisääntöjä ei aina haluta käyttää. Se voi olla viisasta, jos ei tiedä, mihin sitoutuu. Silloin voi kuitenkin käydä niin, ettei välimiesmenettelyn säännöistä – esimerkiksi salassapidosta – ole sovittu mitään.

Riidanratkaisussa noudatettavasta menettelystä päästään todennäköisemmin sopuun pääsopimusta laadittaessa. Erimielisyyden synnyttyä sopiminen on vaikeampaa. Ota siis asianajaja mukaan sopimusneuvotteluihin. Asianajaja laatii kanssasi välityssopimuksen, joka turvaa julkisuuskuvasi myös riitatilanteissa.

Panosta välimiesmenettelyyn

Välimiesmenettelyssä osapuolet voivat vaikuttaa menettelyn etenemiseen koko asian käsittelyyn ajan aina tuomion antamiseen asti.

Kun sinulla on asianajaja, joka tuntee menettelysäännöt, pystyt hyödyntämään välimiesmenettelyn joustavuutta parhaalla mahdollisella tavalla. Myös menettelyn aikana voi olla mahdollista neuvotella menettelykysymyksistä, kuten julkisuudesta.

Asianosaisilla on välimiesmenettelyssä paljon valtaa, kun taas ratkaisija toimii pitkälti asianosaisten ehdoilla. Tämä joustavuus on hyvä asia, mutta vain jos avustajasi tietää, mitä tekee. Oikeudenkäyntiavustajan valintaan on siis syytä paneutua erityisen huolella välimiesmenettelyyn lähdettäessä.

PageLines