Kiinteistökauppariita sovittiin ilman oikeudenkäyntiä

Päämiehemme olivat myyneet kotinsa, josta oli kaupan jälkeen ilmennyt ikäviä yllätyksiä.

Asianajaja löytyi pankin suosituksen perusteella

Asiakkaamme kääntyivät puoleemme saamansa suosituksen perusteella.

“Kerroimme ostajilta saamastamme reklamaatiosta asuntolainamme myöntäneelle pankille. Asiakkaidensa kokemusten perusteella pankkimme suositteli, että kiinteistökauppariidoissa kannattaa kääntyä asianajaja Janne Palmulan puoleen. Niin kannattikin.”

Tapaus osoitti laajemmassakin kuvassa, kuinka tärkeää on löytää oikeat ihmiset avukseen.

“Pankin kautta löysimme heidän suositteleman Jannen oikeudelliseksi avuksi. Jannen kautta taas saimme käyttöömme luotettavaa asiantuntemusta myös rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä, koska Janne tuntee sen alan toimijat. Näiden ihmisten avulla asiaan löydettiin ratkaisu, johon voi olla tyytyväinen.”

Sovinto osoittautui oikeaksi ratkaisuksi

Jos kiinteistökauppariidassa joudutaan oikeudenkäyntiin, voi siihen liittyä monenlaisia haittapuolia. Niihin kuuluu paitsi epävarmuus lopputuloksesta, myös prosessiin kuluvat aika ja raha sekä oikeudenkäynnin aiheuttama stressi.

Toisaalta sovinnon tekeminen vaatii molemmilta osapuolilta vastaantuloa kannastaan. Se kirpaisee aina, mutta tässä tapauksessa se myös tuotti helpotuksen.

“Olimme alusta asti realisteja siinä, että riitely ei ole niin ruusunpunaista. Mitä enemmän aikaa sovinnon tekemisestä on kulunut, sitä tyytyväisempiä olemme sovintoon. Erimielisyys saatiin ratkaistua kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisin kustannuksin. Nyt meillä on asiaan selvyys.”

“Jälkikäteen voimmekin yhtyä ennen toimeksiantoa saamaamme suositukseen: kiinteistökauppariidoissa suosittelemme olemaan yhteydessä asianajaja Janne Palmulaan.”

Tarvitsetko asianajajaa kiinteistökauppariitaan?

PageLines