Rakennusriita vaatii asianajajalta muutakin kuin juridista osaamista

Näyttö ratkaisee rakennusriidassa

Rakennusriidoissa osapuolet ovat lähes aina eri mieltä siitä, mitä tarkalleen ottaen on tapahtunut. Silloin tuomioistuin ratkaisee asian sen perusteella, mitä on todistettu ja mitä on jäänyt todistamatta.

Kun vastaanotamme urakkariitaa koskevan toimeksiannon, ei käytössämme vielä siinä vaiheessa useinkaan ole riittävää näyttöä jutun voittamiseksi.

Etenkin rakennusteknisiä seikkoja koskevissa riidoissa asiakkaan asemaa on mahdollista parantaa lisäselvityksillä, joita tehdään parhaiden asiantuntijoiden avulla.

Oikeudenkäynneissä ratkotaan muitakin kuin oikeudellisia kysymyksiä

Tuomari ei välttämättä pysty päättelemään, onko jokin ratkaisu ollut hyvän rakennustavan mukainen tai vastaako toteutus muuten urakkasopimuksessa tai työmaakokouksessa sovittua.

Silloin asianosaisen on syytä nimetä ammattilaisia kuultavaksi tuomioistuimessa. He kertovat oman asiantuntemuksensa perusteella, millaisia päätelmiä asiassa voidaan tehdä. Muuten riskinä on, että tuomari ei ymmärrä teknisiä yksityiskohtia riittävästi, vaikka asianosainen itse tietäisi olevansa oikeassa.

Rakennusriitojen asiantuntijatodistelu on kuitenkin haastavaa, sillä asiantuntijatkin ovat yleensä erimielisiä tulkinnanvaraisissa asioissa. Silloin asiantuntijan vakuuttavuus on ratkaisevassa asemassa.

Asianajajan kontaktit saattavat ratkaista lopputuloksen

Hyvän asiantuntijatodistajan kriteerit ovat tiukat. Ensinnäkin asiantuntijan on oltava puolueeton ja muodollisesti pätevä. Sen lisäksi hänen on osattava keskittyä olennaiseen ja selittää kantansa riittävän yksinkertaisesti, jotta myös tekniikkaan perehtymätön tuomari pystyy sen ymmärtämään.

Urakkariidan asianosaisilla itsellään on harvoin käytössään asiantuntijoita, jotka olisivat päteviä ja uskottavia asiantuntijoita oikeudessa. Riittävän ja oikeanlaisen asiantuntijatodistelun hankkiminen saattaakin nousta yhdeksi keskeisimmistä asianajajan tehtävistä.

Pätevän asiantuntijaverkoston omaavaan asianajajaan kannattaakin investoida erityisesti, jos oikeudenkäyntiin liittyy rakentamista tai urakointia koskevia kysymyksiä.

Vaatiiko oikeudenkäyntisi rakennusalan erikoisosaamista?

PageLines