Pysyvä haitta heikentää elämänlaatua loppuelämän ajan

pysyvä haitta heikentää elämänlaatua loppuelämän ajan

Pysyvänä haittana korvataan sellaiset henkilövahingon seuraukset, jotka korvauksen määräämishetkellä arvioidaan vaikuttavan vahinkoa kärsineen elämänlaatuun heikentävästi hänen loppuelämänsä ajan.

Arvio haitan pysyvyydestä tehdään pääsääntöisesti lääketieteellisin perustein ja yleensä se voidaan tehdä aikaisintaan noin vuoden kuluttua tapaturmasta.

Liian alhainen korvaus?

Pysyvästä haitasta maksetaan yleensä kertakorvaus vammojen mukaan, jotka ryhmitellään vaikeusasteen mukaan 20 haittaluokkaan. Pääsääntöisesti korvaus maksetaan vakuutuslaitoksen itse tekemän arvioinnin perusteella ja rahallinen korvaus harvoin vastaa sinun vammoistasi todellisuudessa kokemaa haittaa.

On hyvin tavanomaista, että hoitava lääkäri on voinut arvioida pysyvän haitan vastaavan suurempaa haittaluokkaa kuin vakuutuslaitoksen oma asiantuntijalääkäri.

Vaikka korvaus maksetaan vakuutuslaitoksen oman arvion perusteella ei siihen tarvitse tyytyä – suosittelemme hakemaan päätökseen muutosta!

Pysyvää haittaa koskevasta päätöksestä voi valittaa

Pysyvästä haitasta voi saada korvausta useista eri vakuutuksista kuten esimerkiksi liikennevakuutuksesta, yksityisestä ja lakisääteisestä tapaturmavakuutuksesta, vastuuvakuutuksesta ja potilasvakuutuksesta.

Jos olet tyytymätön vakuutuslaitoksen päätökseen, on siihen mahdollista hakea muutosta. Valitusmahdollisuuksia ja -reittejä on henkilövahinkoasioissa useita, joten lue päätöksen mukana saamasi muutoksenhakuohje huolella. Mikäli haluat jatkaa asian käsittelyä ja oikaista virheellistä päätöstä, sinun kannattaa pyytää asianajajaa arvioimaan onko muutoksenhaulle perusteita.

Käänny asianajajan puoleen

Henkilövahinkoihin ja pysyvän haitan korvauksiin perehtynyt asianajaja osaa arvioida, minkälaista näyttöä muutoksenhaun tueksi voi ja kannattaa milloinkin hankkia. Asianajaja osaa myös arvioida milloin kielteinen tai epäedullinen korvauspäätös pysyvästä haitasta kannattaa riitauttaa ja millaista selvitystä valituksen tueksi tarvitaan.

Asianajajaan kannattaa olla yhteydessä hyvissä ajoin ja mahdollisimman nopeasti korvauspäätöksen jälkeen. Samalla voidaan tarkistaa voidaanko sinun asiassa käyttää hyödyksi mahdollista oikeusturvavakuutusta.

Pysyvän haitan korvauksiin ja vakuutusriitoihin perehtynyt asianajaja tietää koulutuksensa ja kokemuksensa ansiosta, millaisia lisäselvityksiä asiassa tarvitaan ja mistä ne saadaan. Samoin ammattilainen osaa muutoksenhaussa esittää asiat siten, että valituksessa vedotaan “oikeisiin” asioihin. Siis sellaisiin faktoihin, joille asiaa käsittelevät tahot antavat merkitystä.

Ota rohkeasti yhteyttä ja toimi nopeasti, sillä valittamiselle on olemassa aina jokin määräaika!

Onko sinulle jäänyt pysyvä haitta korvattu asianmukaisesti?

PageLines