Tulevaisuutta on vaikea ennustaa

Kristallipallo kädessä

Pysyvän ansionmenetyksen korvaaminen vaatii kuitenkin juuri sitä – tulevaisuuden ennustamista. Vahingonkärsijän on oltava erityisen tarkkana korvausta määritettäessä, koska arviota ei ole mahdollista myöhemmin osoittaa vääräksi.

Ansionmenetyksen epävarmuus synnyttää riitoja

Pysyvän työkyvyttömyyden tapauksissa ansionmenetyksenä korvataan yksinkertaisesti se ansio, jonka vammautunut olisi saanut, jos vahinkoa ei olisi tapahtunut. Kyse on siis sellaisen vaihtoehtoisen tulevaisuuden ennustamista, joka ei koskaan tule toteutumaan.

Mitä nuorempana henkilö on tullut pysyvästi työkyvyttömäksi, sitä vaikeampaa hänen vaihtoehtoista tulevaisuuttaan on arvioida.

Tavallisesti korvausvastuullinen pitää vahingonkärsineen vaihtoehtoista tulevaisuutta huonompana kuin vahingonkärsijä itse. Erimielisyys voidaan ratkaista tuomioistuimessa, mutta asianajajan apua kannattaa hakea heti, kun riita syntyy.

Vaatimus pitää osata perustella

Vaikka vahingonkorvauslaissa puhutaan arviosta, se ei tarkoita mitä tahansa mielivaltaista arviota, vaan sellaista arviota, jota voidaan pitää parhaiten perusteltuna. Asianajaja auttaa korvausvaatimuksen perustelemisessa.

Yleensä parhaan lähtökohdan ansionmenetyksen arvioimiseen tarjoaa henkilön oma koulutus ja palkkahistoria sekä näiden perusteella soveltuvat palkkatilastot sekä työehtosopimukset. Tätä aineistoa voi täydentää vahinkoa kärsineen henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kohdistuvalla todistelulla.

Asianajajan tehtävä on löytää paras mahdollinen todistusaineisto korvauksen määrittämistä varten. Vaihtoehtoja on yleensä monia.

Vale, emävale, tilasto

Henkilön omasta palkkahistoriasta tai alan palkkatilastosta ja työehtosopimuksesta ei voi suoraan lukea, miten henkilön ansiot olisivat kehittyneet. Sen sijaan näitä asiakirjoja on tulkittava.

Vanha viisaus “vale, emävale, tilasto” pätee myös ansionmenetyksen korvaamisessa. Korvausvastuullinen taho tulkitsee tilastoja yleensä oman etunsa mukaisesti.

Tilastojen käyttö vaatii asianajajalta riittävää ymmärrystä tilastollisista tekniikoista. Asianmukaisilla tilastollisilla tekniikoilla voidaan esimerkiksi usein osoittaa, että ansiot olisivat tulevaisuudessa todennäköisesti nousseet, vaikka selkeää noususuuntaa ei silmämääräisesti olisikaan havaittavissa.

Muutoksenhakumahdollisuus kannattaa käyttää

Pysyvän ansionmenetyksen korvaamisessa pienetkin erot lopputuloksessa ovat merkittäviä. Koska korvausta maksetaan jopa kymmeniä vuosia, erot kertautuvat. Pelissä voi olla jopa satojen tuhansien eurojen ero lopputuloksessa.

Liikennevakuutus on yleisin pysyvän ansionmenetyksen maksaja. Muutoksenhakuaika liikennevakuutuksen korvauspäätökseen on kolme vuotta. Muutoksenhakuajan päätyttyä korvauspäätöksestä tulee lopullinen, eikä määriteltyä korvausta ole yleensä enää mahdollista muuttaa.

PageLines