Ilman kilpailutusta tehty julkinen hankinta voidaan vaatia kumottavaksi

Lääkäri sairaalan käytävällä

Hankintalaki velvoittaa julkiset yksiköt kilpailuttamaan hankintansa. Joskus kilpailutus jätetään tekemättä vetoamalla kiireeseen. Tällaisella suorahankinnalla syrjäytetyn yrityksen ei kuitenkaan aina tarvitse tyytyä kohtaloonsa. Lue vinkit artikkelistamme.

Seuraa oman alasi suorahankintoja

Yrityksesi kannattaa seurata alalla tehtyjä hankintoja ja suhtautua hankintojen laillisuuteen kriittisesti. Suorahankinta on mahdollista vain poikkeuksellisesti.

Jos yrityksesi olisi voinut osallistua tarjouskilpailuun, sinulla on oikeus vaatia hankintayksikköä oikaisemaan suorahankintapäätöksensä tai valittaa siitä markkinaoikeuteen.

Valitusaika markkinaoikeuteen on 14 päivää suorahankintapäätöksen tiedoksi saamisesta tai julkaisemisesta. Oikaisun vaatiminen yksiköltä itseltään ei katkaise markkinaoikeuteen valittamisen määräaikaa, joten käänny asiantuntijan puoleen heti saatuasi tiedon suorahankinnasta.

Pyydä asianajajaa arvioimaan epäilyttävät suorahankinnat

Valtio, kunnat ja muut julkiset hankintayksiköt voivat tehdä kiireellisen suorahankinnan vain, jos hankinta on yksiköstä riippumattomasta syystä välttämätöntä tehdä heti. Jos kilpailutus voidaan toteuttaa esimerkiksi väliaikaisten järjestelyiden avulla, suorahankinta ei ole välttämätön. Silloin perustetta suorahankinnalle ei ole.

Kiireen on johduttava äkillisestä ja odottamattomasta syystä, jota hankintayksikkö ei ole voinut ennakoida. Pitkään ennakoitavissa ollut tarve hankinnalle saattaa muodostua kiireelliseksi myös siksi, että asian käsittely julkisissa elimissä ei ole ollut riittävän nopeaa tai asiantuntevaa. Silloin kiire ei johdu ulkopuolisesta syystä, joten suorahankinnalle ei ole perustetta.

Vaikka hankintayksikkö saisi luvan jatkaa hankintaa, voit saada hankintayksiköltä hyvitysmaksun kaupan menettämisen johdosta, jos kiire ei alun perin ollut yksiköstä riippumaton tai vältettävissä oleva.

Muistilista yritykselle

  • Käy alallasi tehdyt hankinnat viikottain läpi HILMA-ilmoituskanavassa

  • Suhtaudu kriittisesti tehtyjen hankintojen laillisuuteen

  • Pyydä asianajajalta arvio sinua epäilyttävän hankintapäätöksen laillisuudesta

  • Toimi nopeasti – muutoksenhakuun ei saa lisäaikaa

PageLines