Sivustomme on uudistunut, uusi sivustomme löytyy osoitteesta mannistopalmula.fi

Miten saan valitusluvan korkeimpaan oikeuteen?

Kierreportaat

Korkeimmalle oikeudelle valittaminen edellyttää valituslupaa. Korkein oikeus päättää valitusluvasta erillisen valituslupahakemuksen perusteella. Valituslupahakemus on luonteeltaan hyvin erilainen kuin mikään muu valitus.

Tuomion virheellisyys ei ole valituslupaperuste

Korkein oikeus on tuomioistuin, jonka tehtävä on ohjata muiden tuomioistuinten ratkaisukäytäntöä.

Asian saaminen korkeimman oikeuden käsiteltäväksi edellyttää yleensä valituslupaa.

Valitusluvan saa yleensä vain sellainen juttu, jonka ratkaisulla voi olla yleisempää merkitystä. Valituslupahakemuksen lähtökohta eroaa siis muista valituksista: tuomion virheellisyys ei riitä.

Valitusluvan saaminen on vaikeampaa kuin itse asian voittaminen korkeimmassa oikeudessa. Vain noin 5 % jutuista saa valitusluvan. Korkeimpaan oikeuteen valitettaessa on siis syytä käyttää asianajajaa, joka on erikoistunut käsillä olevaan oikeudenalaan ja oikeudenkäynteihin.

Löydä kaikki lupaperusteet

Ennakkoratkaisuperuste liittyy yleensä siihen oikeudenalaan, jota riitakin koskee. Jos on kyse esimerkiksi sopimusriidasta, juttuun voi liittyä sopimusoikeudellinen ongelma, jolla perusteella valituslupaa voi hakea.

Ennakkopäätösperuste voi liittyä myös menettelylliseen kysymykseen. Korkein oikeus antaa itse asiassa varsin paljon ennakkoratkaisuja siitä, miten oikeudenkäyntimenettely eli prosessi tulisi viedä läpi.

Joskus valituslupa myönnetään myös silloin, kun asianosaisen kannalta tärkeä syy sitä vaatii. Esimerkiksi henkilövahinkoasioissa valituslupia on myönnetty silloin, kun kyse on vammasta, joka aiheuttaa poikkeuksellisen suurta ja pitkäaikaista haittaa.

Lupaa haettassa on syytä harkita huolella kannattaako lupaa hakea kaikilla mahdollisilla vai vain sillä vahvimmalla perusteella.

Huolehdi myös muista edellytyksistä

Korkein oikeus ei yleensä myönnä valituslupaa sellaisille asioille, joissa on riitaa siitä, mitä on tapahtunut. Sanotaan, että korkein oikeus ei tutki näyttökysymyksiä.

Käräjäoikeudessa ja viimeistään hovioikeudessa on siis huolehdittava siitä, että tapahtumatiedot saadaan niin selväksi, että korkein oikeus voi keskittyä vain asian oikeudelliseen arviointiin.

Jos jutussa on kuitenkin kyse nimenomaan näytön arviointiin liittyvästä ongelmasta, korkeimmalle oikeudelle on syytä perustella vakuuttavasti, miksi juuri tässä asiassa ilmenevä näyttöongelma tekee jutusta valitusluvan arvoisen.

Jos hovioikeudesta tulee kielteinen tuomio

  • Lue tuomion mukana saamasi muutoksenhakuohje

  • Mieti oletko valmis vielä jatkamaan asian selvittelyä

  • Pyydä asianajajaa arvioimaan valituslupaperusteiden olemassaoloa

  • Toimi nopeasti, sillä valittamiselle on määräaika

PageLines