Missä maassa sinun riitasi ratkaistaan?

Nainen ja matkalaukku

Ulkomaankauppaa tehtäessä on tärkeää sopia, miten mahdollinen sopimusriita tulee ratkaistavaksi. Pahimmassa tapauksessa epäonnistunut riidanratkaisulauseke voi vesittää koko sopimuksen.

Tuomioistuin vai välimiesmenettely

Toisinaan rajat ylittävän kaupankäynnin riidat halutaan ratkaista yleisissä tuomioistuimissa. Silloin oman kotimaan tuomioistuinkäsittely saattaa ensi kuulemalta tuntua parhaalta vaihtoehdolta.

Suomalaisen tuomioistuimen antama tuomio ei aina ole täytäntöönpanokelpoinen toisen sopimuskumppanin kotimaassa. Silloin tuomiosta ei ole hyötyä, ellei sopimuskumppani päätä vapaaehtoisesti suorittaa tuomion mukaista korvausta tai ellei sillä ole omaisuutta Suomessa. Riidanratkaisun merkitys maksunsaannille on siis huomioitava jo sopimusta laadittaessa.

Useimmiten yleiset tuomioistuimet soveltuvat heikosti kansainvälisen kaupankäynnin sopimusriitojen ratkaisijaksi. Jos maksuja tai vahingonkorvauksia ei saada tarvittaessa pakolla täytäntöön, se voi tehdä koko sopimuksen tyhjäksi. Silloin kun kansallisia tuomioistuimia ehdotetaan käytettäväksi, on asianajajan puoleen syytä kääntyä ennen sopimuksen allekirjoittamista.

Välimiesmenettelyssä annettu välitystuomio on täytäntöönpantavissa käytännössä missä tahansa – vaikka pakolla. Monissa tilanteissa välityslauseke onkin ainoa varteenotettava vaihtoehto kansainvälisten sopimusten riidanratkaisutavaksi.

Välimiesmenettelyn paikka ja sovellettava laki

Silloinkin, kun välimiehen käyttämisestä ollaan yhtä mieltä, voi osapuolilla olla eriävä näkemys siitä, missä maassa välimiesmenettely pitäisi järjestää ja minkä maan lakia siinä tulisi noudattaa.

Tuskin kukaan haluaa riidellä ulkomailla. Myös ulkomaisen lain soveltamiseen liittyy aina epävarmuutta. Jos suunniteltu kauppa on molemmille osapuolille muuten kannattava, kannattaa jommankumman tai molempien osapuolten yleensä luopua riidanratkaisusta omassa kotimaassaan, jotta sopimus saadaan aikaiseksi. Olennaista onkin tunnistaa tilanteet, joissa luopuminen on mahdollista ja toisaalta tilanteet, jolloin riskit kasvavat kohtuuttomiksi.

Kaupankäynnin tunteva asianajaja auttaa sinua arvioimaan, milloin sopimuksesi riskit ovat kokonaisuutena neuvoteltu sellaiseksi, että riidanratkaisutavassa voidaan taipua kaupan toteuttamiseksi. Vastaavasti asianajaja kertoo, milloin etusi vaatii riskien kriittistä tarkastelua.

PageLines