Reklamaatio on tärkeä – Ole tarkkana

Rikkoutunut lasi

Mitä tarkoitetaan reklamaatiolla?

Reklamaatiolla ilmoitetaan sopimuskumppanille, että tämän suoritusta tai toimintaa pidetään sopimuksen vastaisena.

Reklamaatio voi kohdistua mihin tahansa käyttäytymiseen, jota osapuoli ei pidä sopimuksen perusteella hyväksyttävänä.

Useimmiten reklamaatio kohdistuu tuotteen tai palvelun laadussa ilmenneeseen virheeseen, joka myyjän halutaan korjaavan tai korvaavan. Se voi kuitenkin kohdistua myös jonkin muun sopimusvelvoitteen, kuten vaikkapa maksuaikojen noudattamisen laiminlyöntiin tai sopimuksesta johtuvan kiellon, esimerkiksi kilpailukiellon rikkomiseen.

Reklamaatio aloittaa vuoropuhelun

Reklamointi ei ole “hankalaksi heittäytymistä”, vaan se on ensimmäinen askel kohti ratkaisua, jossa poikkeama pyritään oikaisemaan yhteistyön hengessä.

Jos reklamaation vastaanottaja ei pidä reklamaatiota aiheellisena, ei sen kannata jäädä passiiviseksi. Oman tulkintansa esittämällä reklamaation vastaanottaja voi vastata vuoropuheluun ja ottaa seuraavan askeleen kohti molempia tyydyttävää ratkaisua.

Jos sopimusvelvoitteiden täyttämiseen kohdistuu erimielisyyttä, kannattaa asianajajan puoleen kääntyä viivytyksettä. Mitä nopeammin asiaan tartutaan, sitä todennäköisemmin tilanteen kärjistyminen saadaan estettyä.

Mitä hyötyä on reklamoinnista?

Jos reklamaatio on jätetty tekemättä tai sitä ei ole tehty kohtuullisessa ajassa, rikottu osapuoli yleensä menettää oikeutensa vaatia korvausta sopimusrikkomuksesta. Reklamaation avulla rikottu osapuoli siis varaa oikeuden esittää vaatimuksia myöhemmin esimerkiksi asianajajan puoleen käännyttyään.

Reklamaation tekeminen on tärkeää myös tiedonkulun vuoksi. Jos esimerkiksi tuotteen valmistaja ei saisi ilmoitusta kaupan jälkeen ilmenneestä viasta, olisi sen mahdotonta korjata tuotetta.

Reklamaatio ei välttämättä ole turha silloinkaan, vaikka sopimusta rikkonut osapuoli jo tietäisikin virheestään. Osapuolten käytännöt saattavat muuttaa aiempaa sopimusta, jos kumpikin osapuoli ne hyväksyy eli jos kukaan ei reklamoi.

Jäikö reklamaatio tekemättä?

Vaikka reklamaatio olisi jäänyt tekemättä, kaikkea ei ole välttämättä menetetty.

Joissakin tilanteissa reklamaation laiminlyöminen saattaa olla anteeksiannettavaa. Näin voi olla esimerkiksi silloin, jos sopimuskumppani on toiminut vilpillisesti tai sopimuskumppani on saanut tiedon suorituksen virheellisyydestä muulla tavalla.

Saitko reklamaation?

Jos reklamaation aiheellisuudesta ollaan samaa mieltä, tulee vastaanottajan ryhtyä tarpeellisiin toimiin puutteiden korjaamiseksi.

Jos reklamaation aiheellisuudesta syntyy erimielisyyttä, on asianajajan puoleen syytä kääntyä pikaisesti, jotta tilanteeseen päästään käsiksi mahdollisimman aikaisessa vaiheessa.

PageLines