Työturvallisuus kuntoon yhdessä

Työturvallisuus on iso haaste monessa pienessä ja keskisuuressa yrityksessä.

Työturvallisuus on iso haaste monessa pienessä ja keskisuuressa yrityksessä. Erityisen riskialttiita toimialoja ovat teollisuus ja rakentaminen.

Työn tekemisen keskellä on usein vaikea löytää aikaa ja motivaatiota selvittää, millaisia työturvallisuusvelvoitteita yrityksellä on ja kuinka ne täytetään. Ensimmäinen askel onkin oman asenteen tarkistaminen.

Työturvallisuusvelvoitteet eivät ole itsetarkoituksellista byrokratiaa. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki pääsevät hengissä ja terveinä kotiin.

Haasteena osaamisen puute

Käytännön ongelmaksi muodostuu se, että työpaikoilla ei ole riittävästi osaamista työturvallisuuslainsäädännön soveltamista varten. Kun sääntelystä ei saada selvää, on helppo luovuttaa turhautuneena.

Hyvään alkuun pääsee sillä, että tekee päätöksen panostaa työturvallisuuteen. Usein jo pelkkä halu ja yhteinen päätös tehdä asiat turvallisesti ja huolehtia omasta ja toisen turvallisuudesta auttaa eteenpäin.

Perehtynyt asianajaja auttaa täyttämään määräykset

Kun asenne on kunnossa, on aika pyytää apua. Työturvallisuusasioihin perehtynyt asianajaja osaa auttaa sinua täyttämään yritykseesi kohdistuvat työturvallisuusmääräykset parhaalla mahdollisella tavalla.

Kun itse teen yritysten kanssa yhteistyötä työturvallisuuden kehittämiseksi, prosessi on selkeä. Ensin tunnistetaan yritykseen soveltuvat työturvallisuusnormit. Sen jälkeen perehdytään yrityksen liiketoimintaan ja mietitään, miten työturvallisuusvelvoitteet toteutetaan käytännössä. Viimeinen askel on sovittujen toimenpiteiden täytäntöönpano.

Tyypillisesti täytäntöönpano tarkoittaa, että laadin yrityksen toimintaympäristöön sopivat ohjeet ja lomakkeet sekä koulutan henkilöstöä käyttämään niitä oikein. Tämän jälkeen yhteistyö jatkuu niin, että työturvallisuutta ylläpidetään päivittämällä asiakirjoja tarpeen mukaan.

Työtapaturmien taloudellinen ja inhimillinen kustannus on aina kova. Siksi työturvallisuuteen ja työtapaturmien ehkäisemiseen kannattaa panostaa.

Tarvitsetko apua työturvallisuusasioissa?

PageLines