3 tapaa välttää startupin sisäiset riidat

Tiekyltit menestykseen

Toivotko yrityksesi olevan 5 vuoden päästä samassa tilassa kuin nyt? Jos et, pitää sinun huomioida myös kehitys, joka vielä tuntuu kaukaiselta. Yritysjuristi tuntee ongelmat, joita kasvuyritykset kohtaavat.

1. Panosta yhtiöjärjestykseen

Osakeyhtiön perustaminen edellyttää kaupparekisteri-ilmoitusta. Sen yhteydessä Patentti- ja rekisterihallitukselle pitää toimittaa yhtiöjärjestys. Rekistereihin ilmoittautuminen on samankaltainen myös muita yritysmuotoja perustettaessa.

Yrityksesi säännöt eivät ole olemassa vain kaupparekisteriä varten. Yhtiöjärjestys määrittää yhtiön pelisäännöt ja hyvistä pelisäännöistä hyötyvät omistajat.

2. Panosta sopimuksiin

Joskus yhtiöjärjestys kannattaa pitää minimissään rekisteröinnin tuoman julkisuuden tai muuttamisen kankeuden vuoksi.

Asianajaja voi auttaa laatimaan yhtiön pelisäännöt sopimuksina: osakassopimus, yhteistyösopimus, työ-/toimitusjohtajasopimus, jne. Oikein käytettynä ne jäävät osapuolten väliseksi, mutta suuntaavat silti tehokkaasti osallistujien tehtäviä ja määrittävät päätösvallan rajoja.

Suurin osa sopimuksiin liittyvistä epäselvyyksistä voidaan välttää sopimuksia laadittaessa sopimalla asioista “hyvän sään aikana”. Kun asioista on sovittu selkeästi etukäteen, yhtiökumppaneiden on helppo toimia myös muutostilanteissa.

3. Ohjeista ja dokumentoi

Vaikeneeko yhtiöjärjestys ja sopimukset? Ylempi toimielin voi silti rajoittaa alemman toimintaa antamalla sille ohjeita ja asettamalla rajoituksia.

Jos startupin kehittämisessä ilmenee erimielisyyksiä, on osapuolilla usein erilaiset muistikuvat käydyistä keskusteluista. Vältä epäselvyyksiä suosimalla kirjallista muotoa, esimerkiksi sähköpostia.

Myös huolellisesti laaditut kokouspöytäkirjat, muistiot tai vaikkapa kalenterimerkinnät voivat toisinaan nousta arvoon arvaamattomaan.

Jos erimielisyyttä syntyy, ota yhteyttä asianajajaan ja toimita hänelle kaikki mahdollinen materiaali. Ulkopuolinen asiantuntija voi havaita jotakin, jota asiaan osallinen ei ole osannut ajatellakaan.

PageLines