Yrittäjä, aiheutuiko sopimuksestasi riitaa?

Yritystoiminnassa tehdään monenlaisia sopimuksia ja suurin osa niistä täytetään ongelmitta. Toisinaan hyvässä yhteisymmärryksessä neuvoteltu sopimus johtaa kuitenkin isoon riitaan. Tässä kolme yleistä yritysten sopimusriitoihin johtavaa tilannetta.

1. Onko sopimus pätevä?

Suomessa noudatetaan sopimusvapauden periaatetta. Se ei kuitenkaan tarkoita, että sopimus saisi olla millainen tahansa. Vain pätevä sopimus on sitova.

Sinulla tai toisella osapuolella voi olla aihetta esittää, että sopimus on pätemätön jostakin lainsäädännöstä ilmenevästä syystä. Tästä voi seurata, että sopimuksen ehto tai jopa koko sopimus ei sido sen osapuolia.

Jos sopimuksen pätevyydestä tulee riitaa, jokaisella on asiasta mielipide. Kannattaa kuitenkin muistaa, että näyttöön pohjautuvat selkeät argumentit ratkaisevat.

2. Mikä on sopimuksen sisältö?

Hyvin laaditusta sopimuksesta ilmenee selvästi, mihin osapuolet ovat sitoutuneet. Sopimusta laadittaessa ei kuitenkaan ole aina osattu huomioida etukäteen jokaista vastaan tulevaa tilannetta.

Sinulla voi olla sopimuskumppanisi kanssa hyvin erilainen näkemys siitä, mitä on sovittu. Tästä seuraa usein turhauttavalta tuntuva tilanne, jossa sopimuskumppani ei toimikaan toivomallasi tavalla.

Epäselvä tilanne ratkaistaan sopimuksen tulkinnalla. Tulkintakiistassa pärjää parhaiten se, joka pystyy perustelemaan kantansa sopimuksen tulkintasääntöjen avulla.

3. Voiko sopimuksen irtisanoa?

Jos sopimus osoittautuu huonoksi, siitä kannattaa pyrkiä irti.

Ennen irtisanomista sopimus on analysoitava huolella: Onko sopimus vapaasti irtisanottavissa vai onko irtisanomisoikeutta rajoitettu? Edellyttääkö irtisanominen jotain erityistä perustetta? Onko sopimuksella jokin irtisanomisaika.

Sopimuksen sisällöstä riippuen sopimuksesta irti pääseminen voi edellyttää hyvin erilaisia toimenpiteitä tai tulla kyseeseen vain tietyissä tilanteissa.

Siinäkin tapauksessa, että sopimuksessa ei olisi irtisanomismahdollisuutta, sopimus voidaan päättää myös yhteisellä sopimuksella.

Pyydä apua ajoissa

Onko sinulla erimielisyyksiä sopimuskumppanisi kanssa? Kannattaa pyytää apua ajoissa. Jos erimielisyys ei ole edennyt liian pitkälle, tilanne voidaan yleensä korjata.

Jos taas riita on jo päällä, älä hukkaa aikaa. Mitä nopeammin riitaa päästään ratkomaan, sen parempaan lopputulokseen yleensä päästään.

Onko sinulla erimielisyyksiä sopimuskumppanisi kanssa?

PageLines