Sivustomme on uudistunut, uusi sivustomme löytyy osoitteesta mannistopalmula.fi

Vakuutus voi korvata asuntokauppariidan kulut

korvaako oikeusturvavakuutus asuntokauppariidan kulut?

Olitpa sitten hometalon ostaja tai ostajalta korvausvaatimuksen saanut myyjä, niin oikeusturvavakuutuksesi voi korvata suurimman osan asuntokaupasta aiheutuneista asianajokuluista. Tarkasta siten kotivakuutuksesi ja katso, sisältääkö se oikeusturvan.

Alla on käyty läpi, mitä oikeusturvavakuutus tyypillisesti korvaa asuntokauppariidoissa. Muistathan kuitenkin varmistaa ehdot aina omasta vakuutuksestasi.

Mitä asianajokuluja vakuutus korvaa?

Oikeusturvavakuutus korvaa asuntokauppariidasta aiheutuneet kohtuulliset asianajo- ja oikeudenkäyntikulut. Korvattavia kuluja ovat esimerkiksi, kun asianajaja neuvoo sinua puhelimitse etenemisestä, laatii oikeudenkäyntikirjelmän tai esiintyy puolestasi oikeudessa.

Vakuutus kattaa kuitenkin vain ne kulut kulut, jotka ovat aiheutuneet riidan syntymisen jälkeen. Käytännössä tämä tarkoittaa niiden kulujen korvaamista, jotka ovat aiheutuneet sen jälkeen, kun myyjä on kiistänyt ostajan vaatimukset perusteeltaan tai määrältään.

Useimmiten kiistäminen tapahtuu, kun myyjä vastustaa ostajan reklamaatiossa esittämiä vaatimuksia. Mikäli käytät asianajajaa laatimaan reklamaation puolestasi, reklamaation laatimisesta aiheutuvia tai sitä edeltäviä kuluja ei siis korvata.

Vakuutus riittää kattamaan tyypillisesti ennen oikeudenkäyntiä aiheutuneet kustannukset

Usein korvaussumma riittää kattamaan ennen oikeudenkäyntiä aiheutuneet kulut. Mikäli asiassasi esimerkiksi saadaan aikaan sovinto, niin oikeusturva riittää korvaamaan usein tästä aiheutuneet kulut. Huomioithan, että tällöinkin sinun tulee maksaa omavastuuosuutta vastaava summa.

Asian edetessä täysimittaiseen oikeudenkäyntiin on realiteettia, että kulut voivat kohota kymmeniin tuhansiin euroihin. Oikeusturvavakuutus ei tällöin riitä kattamaan kaikkia kuluja. Toisaalta, jos voitat jutun, vastapuoli voidaan tuomita korvaamaan kulusi. Monesti asia saadaan päätökseen ennen oikeudenkäyntiä.

Ostajan kulujen korvaamiseen on yksi merkittävä rajoitus

Yksi merkittävimmistä oikeusturvavakuutuksen rajoittavista ehdoista liittyy ostajan kulujen korvaamiseen. Vakuutus ei nimittäin korvaa, jos ostaja luopuu myyjää kohtaan esittämistään vaatimuksista. Ostaja ei saa tällöin mitään, olipa vaatimuksista luopumiseen johtaneet syyt millaisia tahansa.

Ostajan osalta kulujen korvaaminen edellyttääkin, että myyjä suostuu vaatimuksiin tai asia ratkaistaan tuomiolla. Ostajan kulut korvataan lähtökohtaisesti myös, jos osapuolten välillä saadaan sovinto aikaiseksi. Ostajan sovinnolla saavuttama hyöty ei saa kuitenkaan olla niin vähäinen, että hänen katsottaisiin käytännössä luopuneen vaatimuksistaan.

Oikeusturvavakuutus sisältää monia muitakin rajoituksia, jotka kannattaa lukea vakuutusehdoista.

Ota meihin yhteyttä

Mietityttääkö sinua, mitä oikeusturvavakuutuksesi kattaa asuntokauppariidoissa? Me katsomme toimeksiantosi alussa, onko sinulla käytettävissä oikeusturva. Laadimme puolestasi myös oikeusturvailmoituksen vakuutusyhtiöösi.

Mietityttääkö sinua, mitä oikeusturvavakuutuksesi kattaa asuntokauppariidoissa?

PageLines