Välimies on yksityinen tuomari

Janne Palmula Asianajaja Välimies

Keskuskauppakamarin välimieslautakunnan välimieskoulun (Finnish Arbitration Academy) suorittanut asianajajamme Janne Palmula toimii välimiesmenettelyissä niin asiamiehenä kuin välimiehenäkin.

Mitä on välimiesmenettely?

Lähtökohtaisesti valtiolla on monopoli ratkaista yritysten tai yksityishenkilöiden väliset riidat. Poikkeuksen kuitenkin muodostaa välimiesmenettely, jossa kolmas yksityinen taho eli välimies voi osapuolten sopimuksen perusteella ratkaista osapuolten välisen riidan näitä sitovasti.

Välimesmenettely ei ole yksityiskohdiltaan yhtä tiukasti säänneltyä kuin oikeudenkäynti. Toisaalta tuomiovallan siirtäminen poikkeuksellisesti tuomioistuinlaitoksen ulkopuolelle edellyttää, että vastapainoksi välimiesmenettelylle on asetettu merkittäviä prosessin ja tuomion laatua koskevia vaatimuksia.

Mikä on välimies?

Välimiehen rooli välimiesmenettelyssä on verrattavissa tuomariin: hän on puolueeton ja osapuoliin nähden riippumaton riidanratkaisun ammattilainen.

Välimies siis johtaa riidanratkaisuprosessia, mutta ei aja kummankaan osapuolen etua. Riidan osapuolilla tulee siten käytännössä aina olla välimiesmenettelyssä myös oma asiamies turvaamassa juuri heidän etuaan.

Sopimusoikeuteen ja rakentamiseen erikoistunut asianajaja välimiehenä

Toimin välimiehenä välimiesmenettelyissä, joissa osapuolet ovat sopineet noudatettavaksi Keskuskauppakamarin välityslautakunnan välimiesmenettelysääntöjä sekä lisäksi yksittäistapausta varten perustetuissa niin sanotuissa ad hoc -välimiesmenettelyissä.

Kuten asiamiehenä riita-asioissa toimiessani, myös välimiehenä erikoistumiseeni kuuluu yritysten välisten sopimusten, osakassopimusten sekä rakentamista koskevien sopimusten suoritushäiriö- ja sopimusrikkomustilanteet.

Tarvitsetko välimiestä tai asianajajaa välimiesmenettelyyn?

PageLines