Lääkkeen aiheuttama haitta voi olla korvattava lääkevahinko

Lääkepillerit

Lääkevahingolla tarkoitetaan lääkkeen aiheuttamaa haitallista seurausta kuten psyykkistä sairautta tai ruumiillista sairautta tai vammaa. Vahingon oltava vähäistä suurempi, jotta se olisi korvattava. Korvauksen edellytyksenä on myös todennäköinen syy-yhteys vahingon ja lääkkeen käytön välillä. Koska lääkevahingot ovat monimutkaisia, on vahinkoa epäiltäessä syytä ottaa yhteyttä asiaan perehtyneeseen asianajajaan, joka voi selvittää, onko vahingonkärsineellä oikeutta korvauksiin.

Lue artikkeli →

Mitä liikennevakuutus korvaa?

Auto ojassa

Lakisääteinen liikennevakuutusjärjestelmä turvaa liikennevahingossa vammautuneiden oikeuden korvaukseen. Vakuutusriitoja syntyy kuitenkin tilanteissa, joissa hoitavat lääkärit ja vakuutusyhtiö ovat erimielisiä onnettomuuden ja oireiden syy-yhteydestä. Koska henkilövahinkoasiat ovat monimutkaisia ja vaikeita, kannattaa vakuutusriidassa ottaa mahdollisimman pian avuksi henkilövahinkoihin perehtynyt asianajaja.

Lue artikkeli →

Tuotevastuu on ankara

Hakaneulat ketjussa

Tuotevastuulla tarkoitetaan elinkeinonharjoittajan ankaraa vastuuta tuotteen turvallisuudesta. Vahingonkärsijän oikeutta korvaukseen tuotevastuun perusteella ei voida rajoittaa etukäteen sopimalla.

Lue artikkeli →

Varaudu kuljetusvahinkoon

Rekka ojassa

Rahdinkuljettaja vastaa lähtökohtaisesti kuljetuksen aikana sattuneista vahingoista. Vastuuta on kuitenkin rajoitettu eri tavoin, ellei vahinko johdu tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta. Kuljetusasiakkaalle voikin tulla ikävänä yllätyksenä, että vastuu rajoittuu 20 euroon puuttuvaa painokiloa kohden kotimaisissa tiekuljetuksissa. Kuljetusasiakkaan onkin syytä jo kuljetussopimusta tehdessään huolehtia eduistaan perehtymällä lainsäädäntöön, huolehtimalla vakuutusturvastaan ja turvautumalla tarvittaessa asianajajan apuun.

Lue artikkeli →

Tiesitkö, että myös vahingonkärsijän on rajoitettava vahinkoa

Vesi tihkuu rei´istä

Jos aiheuttaa toiselle vahingon, on yleensä velvollinen korvaamaan sen. Korvattava määrä voi kuitenkin alentua, jos vahingonkärsijä ei ole ryhtynyt riittäviin toimiin vahingon rajoittamiseksi. Vahingonkärsijän myötävaikutuksen vuoksi osan vahingosta voidaan katsoa syntyneen vahingonkärsijän omalla vastuulla olevasta syystä.

Lue artikkeli →

Niskan retkahdusvamma – Kannattaako kielteinen korvauspäätös riitauttaa?

Naisen niska kipeänä

Niskan retkahdusvammoissa vakuutuskorvauksen saaminen voi olla haastavaa. Esimerkiksi työkyvyttömyyden ja tapaturman välistä syy-yhteyttä voi olla vaikea näyttää, koska vaikeatkaan vammat eivät aina näy kuvantamistutkimuksissa. Jos vakuutusyhtiö kieltäytyy maksamasta korvauksia, mutta lääkäri on todennut retkahdusvamman aiheuttavan työkyvyttömyyttä, kannattaa asianajajaan ottaa yhteyttä.

Lue artikkeli →

Liukkaat tulevat, tunne kiinteistönomistajan vastuu

Liukas kävelytie

Liukastumisesta tai muusta kaatumisesta saattaa aiheutua vakavia vahinkoja. Kiinteistön omistajalta edellytetään korotettua huolellisuutta kiinteistön kunnossapidossa. Käytännössä varsin vähäinenkin laiminlöynti kiinteistön saattaa johtaa siihen, että kiinteistön omistaja on vahingonkorvausvastuussa.

Lue artikkeli →

Aivovammasta hylky? Milloin korvauspäätös kannattaa riitauttaa?

Mies potee päänsärkyä

Vakuutuskorvausten saaminen ei ole aina helppoa. Etenkin isommissa henkilövahingoissa voi toisinaan olla vaikea näyttää, että syy-yhteys esimerkiksi työkyvyttömyyden ja tapaturman välillä on olemassa. Jos vakuutusyhtiö kieltäytyy maksamasta korvauksia vedoten syy-yhteyden puuttumiseen, kannattaa asianajajaan ottaa yhteyttä.

Lue artikkeli →

Vahingonaiheuttaja voi joutua maksumieheksi vakuutusyhtiölle

Kirjekuori

Vahinko korvataan usein vahingonkärsijän vakuutuksesta, mutta vahingonkärsijän vakuutusyhtiö saattaa esittää maksamistaan korvauksista takautumisvaatimuksen (regressi) vahingon aiheuttajalle. Asianajaja voi auttaa sinua arvioimaan, onko korvausvelvollisuus todella lain mukaan syntynyt, ja jos on, mitä voidaan pitää kohtuullisena korvauksena.

Lue artikkeli →
PageLines